Operatør - BSK

Vi har brug for dig i BSK!! – men hvad er det vi mangler?? ????

• Du er den erfarne medhjælper der igennem de seneste år har erfaring fra skoven (erfaring er vigtigt)
• Du drives af at hjælpe med overblikket, at få alt til at glide og sikrer sikkerheden
• Du trives i travlhed
• Du er psykisk robust

Lyder det som noget for dig må du gerne starte med at tænke over hvad der gør dig til den rigtige på BSK holdet. Send derefter en beskrivelse af din erfaring og hvorfor denne medhjælpertjans motiverer dig og vi vil hurtigt tage kontakt

jespersen_michael@hotmail.comHvad er BSK?
BSK står for Beredskabskontor, der som navnet antyder, er et beredskabskontor der understøtter drift og afvikling af Smukfest. Beredskabskontor bliver typisk forkortet til "BSK" i daglig tale. Vi, medhjælperne i BSK, løser opgaver der kommer ind fra andre medhjælpere på tværs af organisationen, så festivalen kan forløbe gnidningsfrit og uden større problemer. Dog er det ikke os selv, der konkret løser opgaverne på Smukfest, det er os der disponerer opgaven/situationen videre til relevante hold for, at disse får løst de stillede opgaver.
Vi varetager alt fra løsning af driftsmæssige problemer til beredskabs koordination i tilfælde af ulykke, i tæt samarbejde med festivalens sikkerhedsledelse og offentlige myndigheder (Politi, Brand &Redning).
BSK er åben fra lørdag kl. 12:00 før festivalen og frem til mandag kl. 14:00 efter Smukfest.
Hvad er vores formål?
Vores hovedformål er at visitere indgående opkald på telefon eller radio, for derefter at disponere, altså træffe en beslutning om, hvem der kan løse de konkrete opgaver/situationer, der kommer forbi vores hold. Herefter er det så vores opgave at visitere den stillede opgave til de rette Smukfest-hold, som bedst kan løse opgaven.
Vi går meget op i at levere den bedste service uanset opgaven, hvilket vil sige, at vi er interesserede, hjælpende og servicemindede, når vi tager imod opkald fra Smukfests medhjælpere. Derudover er vi selvsikre i vores tilgang, da medhjælpere på andre hold forventer, at vi kan hjælpe dem med deres udfordringer.
Hvilke arbejdsredskaber bruger vi?
I BSK er nøgleordene; kommunikation, koordination og indgående kendskab til organisationen og området. Til at løse vores opgaver, bruger vi radioer/walkie talkier, telefoner, computere, videoovervågning og diverse kort over området. Ligeledes kan medhjælperne i BSK, gennem deres personlige kompetencer og gennemgået uddannelse, bidrage til en kompetent og sikker løsning af komplekse situationer, i sikkerhed og drift.
Hvordan arbejder vi?
I BSK er der døgnet rundt, et antal medhjælpere i beredskab. Den øverst ansvarlige i BSK er OPLED (den Operative leder), som refererer direkte til Smukfest Sikkerhedsansvarlige, som er den øverst ansvarlige for sikkerheden på festivalen. Derudover er der en række disponenter for forskellige områder; sundhedsfagligt beredskab, CrowdSafety, Security og BSK Operatører.
Vi arbejder ligeledes tæt sammen med Skanderborg kommune, Politiet, Brand/Redning og andre myndigheder omkring afviklingen af Smukfest.
Vi sikrer via løbende uddannelse og øvelser, at vores medhjælpere er godt klædt på til at håndtere drift og sikkerhed på Smukfest.

Hvordan er BSK organiseret?
BSK består af 1 formand og 2 stedfortræder. Derudover en række Operative ledere (OPLED) og BSK operatører, video operatører og runnere. Formanden for holdet har det øverste formelle ansvar for BSK i samarbejde med stedfortræderen. Sikkerhedschefen har det ledelsesmæssige ansvar for BSK.
De operative ledere OPLED, har hver deres ansvarshavende dage på festivalen, hvilket vil sige, at de har den operative ledelse i BSK. De er til stede og træffer ledelsesmæssige beslutninger, sætter retning i driften og er i stand til at lede og disponere i en indsats.
Operatørbordet bemandes hver dag af mellem 2 og 5 operatører tilpasset forventet intensitet og arbejdsopgaver.
Område Sikkerhed
Periode: Før festivalen,Under festivalen
Krav Erfaring